ZiZu34

11 tekstów – auto­rem jest Zi­Zu34.

Wiosennie mi

Ptaszek ran­kiem tre­le śpiewa
Że wios­na budzi się
I głośno ziewa

Kwiat­ki po­wys­ta­wiały
Zielo­ne główki do słońca
Po­całun­kom nie ma końca

Wiet­rzyk fig­larz stary
Fi­kał ko­ziołki w ko­narach drzew
Aż mu pękł w por­tkach szew

A mi zielo­no, a mi wiosen­ne
Ciągle od no­wa
I wciąż niezmiennie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 marca 2017, 11:34

Droga do pracy

Idę do pracy
Ze wzro­kiem wbi­tym w chod­nik
Sza­rość mnie za­lewa
Słońce wygląda nieśmiało zza chmur
Ptak po­ranną mod­litwę śpiewa


Mi­jam ludzi
Których nie znam
Wiatr przy­wiał za­pach chle­ba
Z piekar­ni za ro­giem
Po­wie­rzam Ci Mój Pa­nie
Trud i znój dzi­siej­sze­go dnia
I moją skromną osobę 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 marca 2017, 08:13

Błękit

Twe oczy ot­wartą księgą mi 
Dob­roć i mądrość w nich

Twe oczy dwa oceany
W których za­nurzam się bez tchu
I bez pa­mięci tonę

Twe oczy zwier­ciadła duszy
Miłością prze­pełnione


Dedykowane 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 listopada 2016, 11:50

Oświadczyny

Kiedy przeszy­je Cię
strzała Amo­ra
Gdy za­gościsz
w mym ser­cu na zaw­sze
Nim wy­powiesz
naj­piękniej­sze dwa słowa
Po­myśl czy
nap­rawdę te­go prag­niesz

Może to tyl­ko
kap­rys dzi­siej­sze­go dnia
Al­bo fi­giel
żar­cik śmie­szny
Po­myśl i przes­tań
błaźnić się
Chłop­czy­ku niegrzeczny 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 lutego 2016, 22:27

Gorące serca

Za­kochałam się
Już nie pier­wszy raz
Ocza­rował mnie
Twoich oczu blask

Nocą przychodzisz do mnie
Gdy nie mogę spać
Da­jesz mi całego siebie
A ja pragnę brać

Nasze ser­ca płoną
Niebo u mych stóp
Szczęściem moim jes­teś
Osza­lałam znów

Pat­rzę w oczy two­je
I już wszys­tko wiem
Otu­lona tobą
Za­padam w błogi sen

in­sp. yestem 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 stycznia 2016, 16:49

Zima

Siedzę z twarzą przy szy­bie
Nie wiem co mi jest 
Lecą gwiaz­dki z nieba
W świet­le lam­py
Skrzy się biały śnieg

Gdzieś tam w da­li
Lecą do gniazd
Zzieb­niete pta­ki
Z pus­ty­mi brzuszka­mi
Gdyż nie ma co jeść

Drze­wa przy­sypa­ne śniegiem
Wszędzie biało jest 
Zi­ma pejzaż swój ma­luje
A ja tęsknię za la­tem
Mo­je oczy pełne łez 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 stycznia 2016, 20:09

Promyki

A gdy­by tak
złapać za włosy wiatr

Ska­kać po drze­wach
z pta­kami śpiewać

Tańczyć wśród pro­mieni
wschodzące­go słońca

Śmiać się do łez
naśla­dując brzdąca

Święcić dzień każdy
dopóki jestem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 listopada 2015, 18:38

Ku Niebu

Roz­wiń swe skrzydła
Poszy­buj ku przes­tworzom

Wznoś się i opa­daj
Prze­cinając chmu­ry

Wi­ruj wraz z wiat­rem
Do ut­ra­ty tchu

Daj się po­nieść
Mu­zyce ser­ca

Tak niewiele
Dwie mi­nuty szczęścia 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 września 2015, 11:05

Smutno mi...

W ot­chłani roz­paczy
Smut­kiem spo­wita
Kołysze się ma dusza

Ding, dong ty­kanie zegara
Czas bieg­nie niepos­trzeżenie
Mi­jają dni, a ja zas­tygłam
Jak ka­mień, nie czuję nic

Tyl­ko smu­tek wszędo­byl­ski
Za­lewa przes­trzeń
Duszę się, zgęstniało po­wiet­rze

Uz­drów mą smutną duszę
Która nad prze­paścią stoi
Po­daj rękę, bądź wiat­rem
Co roz­wieje mgłę i da świeży od­dech

Utul w swych ra­mionach
Scałuj płynące łzy
Niech pro­mienie miłości
Roz­proszą smut­ku ciemności 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 sierpnia 2015, 19:07

Ostatnie tchnienie

Anioł stanął w drzwiach
Os­tatnie tchnienie
Odchodzisz

Pan wzy­wa przed swój tron
Umęczo­ne człon­ki od­rzuć
Nastąpił zgon

Dusza wzle­ciała ku niebiosom
Tańczysz dzi­siaj przed Bożym tro­nem
Tu na ziemi wszys­tko skończone 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 sierpnia 2015, 21:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność

30 grudnia 2017, 12:57ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Inni ludzie też pot­rze­bują [...]

30 grudnia 2017, 12:45ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st W dni wol­ne Od [...]

30 grudnia 2017, 12:42ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Ciała nie zaślu­bione Nig­dy [...]

5 października 2017, 18:17ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Uderzyłaś do głowy Jak moc­ny [...]

28 marca 2017, 10:25Cris sko­men­to­wał tek­st Wiosennie mi 

25 marca 2017, 00:44ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Wiosennie mi 

25 marca 2017, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wiosennie mi 

24 marca 2017, 23:32ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Oświadczyny

24 marca 2017, 23:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Wiosennie mi 

24 marca 2017, 13:45Salomon sko­men­to­wał tek­st Oświadczyny